Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thanh toán

Thông tin thanh toán

Thông tin đơn hàng

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Vòng trầm hương hạt trúc  × 1400.000 
Tạm tính400.000 
Giao hàng
Tổng430.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng