Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thanh toán

Thông tin thanh toán

Thông tin đơn hàng

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Vòng kim cang bồ đề hạt cam  × 1465.000 
Tạm tính465.000 
Giao hàng
Tổng495.000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng