Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thanh toán

Thông tin thanh toán

Thông tin đơn hàng

Đơn hàng của bạn

Sản phẩmTạm tính
Vòng chỉ đỏ may mắn nhiều màu  × 120.300 
Tạm tính20.300 
Giao hàng
Tổng50.300 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng